Samorząd Uczniowski

W naszej szkole funkcjonuje i prężnie działa Samorząd Uczniowski. Jego członkowie to przewodniczący i wice przewodniczący poszczególnych klas wybierani drogą głosowań klasowych. Przewodniczący Samorządu szkolnego wybierani są w ogólnoszkolnych wyborach odbywających się zwykle na przełomie września i października. Wybory poprzedza zwykle bardzo burzliwa kampania wyborcza opracowywana i przeprowadzona przez sztaby wyborcze kandydatów.

Opiekun Samorządu ze strony kadry nauczycielskiej obierany jest także demokratycznie, drogą niejawnego głosowania, podczas walnego zgromadzenia członków samorządu. Wydarzenie to ma miejsce w pierwszej połowie października. Kadencja Samorządu trwa jeden rok, podobnie jak kadencja jego opiekuna.

Samorząd ma do swojej dyspozycji tablicę, na której regularnie kilkanaście razy w roku wywieszane są gazetki tematyczne przygotowywane przez uczniów pod czujnym okiem członków Samorządu. Nasz Samorząd angażuje się także w działalność charytatywną, zbiórki na rzecz potrzebujących. Chętnie podejmuje też działania w zakresie rozrywkowych imprez szkolnych, zawodów sportowych i akcji proekologicznych.