Wolontariat

 

Ideą Szkolnego Koła Wolontariatu jest niesienie pomocy innym, reagowanie na potrzeby oraz inicjowanie działań w środowisku lokalnym, jak również wspomaganie lokalnych i ogólnopolskich akcji charytatywnych i kulturalnych.

W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach działa Szkolne Koło Wolontariatu. Skupia ono uczniów, którzy angażują się w niesienie pomocy potrzebującym.

W roku szkolnym 2019/2020 w pracę Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanych 44 uczniów z klas szóstych, siódmych i ósmych, spośród których na początku roku szkolnego został wybrany Zarząd Szkolnego Kola Wolontariatu.

Skład Zarządu:

Przewodnicząca - Weronika Iznerowicz

Zastępca - Maria Wiewióra

Sekretarz – Julia Bąkowicz

W ramach zaplanowanych działań bierzemy udział w akcjach charytatywnych, współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej w Łochyńsku, z Fundacja Zaczytani Org. Pomagamy młodszym na stołówce szkolnej i w szatni. Organizujemy konkursy, bierzemy udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „ Cała Polska czyta dzieciom”.

Na bieżąco prowadzimy gazetkę informacyjną.

Wiele akcji charytatywnych organizujemy we współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas i Samorządem Uczniowskim.

Szkolne Koło Wolontariatu jest otwarte na wszelkie propozycje działań mających na celu niesienie pomocy.

 

Szkolne Koło Wolontariatu

rok szkolny 2020/2021

 

1

 

2

 

3

 

Podstawowym celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych a także życzliwości i bezinteresowności.

 W roku szkolnym 2020/2021 w pracę Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowanych jest 34 uczniów klas ósmych, spośród których opiekunowie SKW wybrali skład Zarządu:

Przewodnicząca – Oliwia Zawada

Zastępca – Sandra Bezulska

Sekretarz – Amelia Bodana.

 W bieżącym roku szkolnym większość działań SK Wolontariat będzie realizowana on-line. Działania planowane na I półrocze roku szkolnego 2020/2021 to:

1.    Przygotowanie identyfikatorów Wolontariuszy.

2.     Przygotowanie prezentacji multimedialnej z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II.

3.     Wykonanie kart świątecznych dla pensjonariuszy DPS w Łochyńsku.

4.     Nagranie życzeń i kolęd dla pensjonariuszy DPS w Łochyńsku.

 SKW pozostaje otwarte na wszelkie zgłaszane formy pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.