Wolontariat

 

Ideą Szkolnego Koła Wolontariatu jest niesienie pomocy innym, reagowanie na potrzeby oraz inicjowanie działań w środowisku lokalnym, jak również wspomaganie lokalnych i ogólnopolskich akcji charytatywnych i kulturalnych.

W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach działa Szkolne Koło Wolontariatu. Skupia ono uczniów, którzy angażują się w niesienie pomocy potrzebującym.

W roku szkolnym 2019/2020 w pracę Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanych 44 uczniów z klas szóstych, siódmych i ósmych, spośród których na początku roku szkolnego został wybrany Zarząd Szkolnego Kola Wolontariatu.

Skład Zarządu:

Przewodnicząca - Weronika Iznerowicz

Zastępca - Maria Wiewióra

Sekretarz – Julia Bąkowicz

W ramach zaplanowanych działań bierzemy udział w akcjach charytatywnych, współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej w Łochyńsku, z Fundacja Zaczytani Org. Pomagamy młodszym na stołówce szkolnej i w szatni. Organizujemy konkursy, bierzemy udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „ Cała Polska czyta dzieciom”.

Na bieżąco prowadzimy gazetkę informacyjną.

Wiele akcji charytatywnych organizujemy we współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas i Samorządem Uczniowskim.

Szkolne Koło Wolontariatu jest otwarte na wszelkie propozycje działań mających na celu niesienie pomocy.