Szkolne Koło Caritas

 

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi ”

                                                                                                                                                                                                                                         Jan Paweł II

 

 

 

Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach zostało powołane w 2003 roku.

Zasadniczym celem powołania i działalności SK Caritas jest organizowanie różnych form pomocy na terenie własnej szkoły, miejscowości a także uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Program działania ma na celu ukształtowanie w uczniach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, kształtowanie współpracy i integracji w czynieniu dobra. Uczy jak dobrze zagospodarować czas wolny, jak kształtować poprawną postawę chrześcijańską. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań oraz możliwości zaangażowania się w życie społeczne.

Obecnie Szkolne Koło Caritas liczy 87 uczniów. Podejmujemy działania charytatywne na rzecz:

- dzieci chorych,

- opuszczonych, przebywających w domach dziecka,

- osób starszych, samotnych;

Systematycznie aktualizujemy naszą gazetkę informacyjną.

Wiele akcji charytatywnych organizujemy we współpracy z Samorządem Uczniowskim, kołem Wolontariatu oraz świetlicą szkolną. Wspierają nas w nich rodzice, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej w Łochyńsku, Domem Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim oraz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

W naszych działaniach pamiętamy, że: „ Braniem napełniasz ręce, dawaniem – serce” (M. Seemann)