Organizacje

W naszej szkole funkcjonuje i prężnie działa Samorząd Uczniowski. Jego członkowie to przewodniczący i wice przewodniczący poszczególnych klas wybierani drogą głosowań klasowych. Przewodniczący Samorządu szkolnego wybierani są w ogólnoszkolnych wyborach odbywających się zwykle na przełomie września i października. Wybory poprzedza zwykle bardzo burzliwa kampania wyborcza opracowywana i przeprowadzona przez sztaby wyborcze kandydatów.

Opiekun Samorządu ze strony kadry nauczycielskiej obierany jest także demokratycznie, drogą niejawnego głosowania, podczas walnego zgromadzenia członków samorządu. Wydarzenie to ma miejsce w pierwszej połowie października. Kadencja Samorządu trwa jeden rok, podobnie jak kadencja jego opiekuna.

Samorząd ma do swojej dyspozycji tablicę, na której regularnie kilkanaście razy w roku wywieszane są gazetki tematyczne przygotowywane przez uczniów pod czujnym okiem członków Samorządu. Nasz Samorząd angażuje się także w działalność charytatywną, zbiórki na rzecz potrzebujących. Chętnie podejmuje też działania w zakresie rozrywkowych imprez szkolnych, zawodów sportowych i akcji proekologicznych.

 

 

 

Ideą Szkolnego Koła Wolontariatu jest niesienie pomocy innym, reagowanie na potrzeby oraz inicjowanie działań w środowisku lokalnym, jak również wspomaganie lokalnych i ogólnopolskich akcji charytatywnych i kulturalnych.

W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach działa Szkolne Koło Wolontariatu. Skupia ono uczniów, którzy angażują się w niesienie pomocy potrzebującym.

W roku szkolnym 2019/2020 w pracę Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanych 44 uczniów z klas szóstych, siódmych i ósmych, spośród których na początku roku szkolnego został wybrany Zarząd Szkolnego Kola Wolontariatu.

Skład Zarządu:

Przewodnicząca - Weronika Iznerowicz

Zastępca - Maria Wiewióra

Sekretarz – Julia Bąkowicz

W ramach zaplanowanych działań bierzemy udział w akcjach charytatywnych, współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej w Łochyńsku, z Fundacja Zaczytani Org. Pomagamy młodszym na stołówce szkolnej i w szatni. Organizujemy konkursy, bierzemy udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „ Cała Polska czyta dzieciom”.

Na bieżąco prowadzimy gazetkę informacyjną.

Wiele akcji charytatywnych organizujemy we współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas i Samorządem Uczniowskim.

Szkolne Koło Wolontariatu jest otwarte na wszelkie propozycje działań mających na celu niesienie pomocy.

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

 

1. Zadania Szkolnej Kasy Oszczędności
2. Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności
3. Plan pracy
4. Konkursy

 

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi ”

                                                                                                                                                                                                                                         Jan Paweł II

 

 

 

Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach zostało powołane w 2003 roku.

Zasadniczym celem powołania i działalności SK Caritas jest organizowanie różnych form pomocy na terenie własnej szkoły, miejscowości a także uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Program działania ma na celu ukształtowanie w uczniach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, kształtowanie współpracy i integracji w czynieniu dobra. Uczy jak dobrze zagospodarować czas wolny, jak kształtować poprawną postawę chrześcijańską. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań oraz możliwości zaangażowania się w życie społeczne.

Obecnie Szkolne Koło Caritas liczy 87 uczniów. Podejmujemy działania charytatywne na rzecz:

- dzieci chorych,

- opuszczonych, przebywających w domach dziecka,

- osób starszych, samotnych;

Systematycznie aktualizujemy naszą gazetkę informacyjną.

Wiele akcji charytatywnych organizujemy we współpracy z Samorządem Uczniowskim, kołem Wolontariatu oraz świetlicą szkolną. Wspierają nas w nich rodzice, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej w Łochyńsku, Domem Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim oraz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

W naszych działaniach pamiętamy, że: „ Braniem napełniasz ręce, dawaniem – serce” (M. Seemann)

Podkategorie