Dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr Arkadiusz Krasoń

Zastępca dyrektora: mgr Katarzyna Kowalska