Historia szkoły

1863r. - na podstawie pierwszej kroniki dowiadujemy się, że szkoła istniała w Gorzkowicach przed tym rokiem w budynku drewnianym (obecnie na ulicy Rynek)


1907r. - wykończenie i poświęcenie nowego murowanego budynku szkoły, który postawiono na miejscu poprzedniego budynku


25.10.1924r. - przez Gorzkowice przewożono ze Szwajcarii zwłoki naszego obecnego patrona - Henryka Sienkiewicza


08.1933r. - powstał Komitet Budowy 7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Gorzkowicach


10.05.1931r. - poświęcenie fundamentów pod nową szkołę (obecnie przy ulicy Kościelnej) przez biskupa Teodora Kubinę


26.04.1936r. - uroczyste poświęcenie sztandaru szkolnego


5.12.1938r. - wykończenie piętra nowej szkoły (6izb lekcyjnych), starsze dzieci zaczęły uczyć się w nowym budynku


od 1.09.1939r. do 01.01.1945r. - dzieci uczyły się z przerwami


25.01.1945r. - wznowiono naukę w szkole


19.06.1959r. - odbyła się uroczysta akademia z okazji 100-lecia istnienia naszej szkoły


20.05.1982r. - odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Henryka Sienkiewicza i przekazanie sztandaru szkolnego


w latach 1992-1996 - do istniejącego budynku szkolnego dobudowano drugą część szkoły, którąuroczyście oddano do użytku dnia 12.11.1996r. Oddzielono budynek Gimnazjum od budynku Szkoły Podstawowej - nasza szkoła znajduje się w części nowo dobudowanej


15.01.2003r. - uroczyste otwarcie pracowni komputerowej ufundowanej w ramach "Internet w szkołach - Projekt Prezydenta RP" sfinansowanej przez amerykańską firmę Pratt and Whitney


1.02.2003r. - uroczyste otwarcie nowej hali sportowej wybudowanej przy naszej szkole


14.05.2003r. - zorganizowano imprezę środowiskową "Dzień Europejczyka" mającą zachęcić nasze społeczeńśtwo do wejścia do Unii Europejskiej


w 2005r. - nasza szkoła otrzymała tytuł: "Szkoła z klasą"


20.05.2006r. - w 25 rocznicę nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza odbyła się uroczystość w naszej szkole


09.05.2008r. Uroczyste poświęcenie nowego sztandaru szkoły.