O szkole

HENRYK SIENKIEWICZ

Henryk Sienkiewicz urodził się w Woli Okrzejskiej na Podlasiu, 5 maja 1846 r. Na chrzcie nadano mu imiona Henryk Adam Aleksander Pius. Pochodził z zubożałej rodziny ziemiańskiej osiadłej w Warszawie. W latach 1866 – 1869 chodził do gimnazjum i studiował na wydziale prawnym, a następnie filologiczno – historycznym Szkoły Głównej w Warszawie.
Został pisarzem światowej sławy. Jego dzieła cieszą się od ponad stu lat największą popularnością w kraju i na świecie. Przemawiają do wyobraźni każdego czytelnika. Sienkiewicz już w młodości zwracał na siebie uwagę uzdolnieniami literackimi. Początkowo były to krytyki literackie, felietony na aktualne tematy, wreszcie nowele.
Wszyscy wiemy, że Sienkiewicz to wspaniały prozaik. Nie wszyscy jednak poznali, że próbował też sił w poezji. Najdawniejszy ze znanych utworów Sienkiewicza to, „Sielanka młodości”, wiersz, który napisany został w 1867r.

1863r. - na podstawie pierwszej kroniki dowiadujemy się, że szkoła istniała w Gorzkowicach przed tym rokiem w budynku drewnianym (obecnie na ulicy Rynek)


1907r. - wykończenie i poświęcenie nowego murowanego budynku szkoły, który postawiono na miejscu poprzedniego budynku


25.10.1924r. - przez Gorzkowice przewożono ze Szwajcarii zwłoki naszego obecnego patrona - Henryka Sienkiewicza


08.1933r. - powstał Komitet Budowy 7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Gorzkowicach


10.05.1931r. - poświęcenie fundamentów pod nową szkołę (obecnie przy ulicy Kościelnej) przez biskupa Teodora Kubinę