EGZAMIN

informator

Więcej szczegółowych informacji na temat egzaminu znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/