Rok szkolny 2019/2020

Poezja jest drugą twarzą duszy”

 

Wiele wrażliwych osób podejmuje próby pisania wierszy, przelewając na papier zazwyczaj osobiste doświadczenia i refleksje. Wśród poetów dominuje szeroki wachlarz tematyczny związany z przyrodą, naturą człowieka, stanami emocjonalnymi, przemijaniem, czy rozstaniem z ukochana osobą. Te scenariusze dotykają każdego z nas, jednak nie każdy potrafi w liryczny i metaforyczny sposób zaskoczyć czytelnika. Udało się to uczestnikom konkursu „ Wszystko jest tematem”.

W nietypowych okolicznościach, spowodowanych pandemią, odbył się cykliczny konkurs organizowany w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach. Zadaniem uczestników, uczniów klas VIII szkół podstawowych, było napisanie wiersza o tematyce dowolnej.

Celem konkursu było:

  1. Podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej w literaturze i w życiu.

  2. Pobudzenie wrażliwości poetyckiej.

  3. Odkrywanie młodych talentów.

  4. Popularyzacja twórczości literackiej.

  5. Motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami.

  6. Spotkanie i integracja miłośników poezji.

Do konkursu zgłoszonych zostało 20 wierszy uczestników ze szkół w : Krzemieniewicach, Gorzędowie, Gościnnej. Gomunicach, Łękach Szlacheckich, Rozprzy, Gorzkowicach.

Komisja w składzie:

p. Renata Kluczyńska – Musiał - przewodnicząca

p. Lidia Słodkowicz

p. Ewa Rakowska – Kister

przyznała:

I miejsce – Kaja Wojtala - uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

II miejsce – Julia Kukulska - uczennica Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza

w Gorzkowicach

III miejsce – Martyna Figa - uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Krzemieniewicach

III miejsce- Aleksandra Lasek - uczennica Szkoły Podstawowej w Gościnnej

oraz wyróżnienia:

  • Radosław Krupa- uczeń Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach

  • Aleksandra Sikorska - uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gomunicach

  • Patrycja Janusz- uczennica Szkoły Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy

  • Paulina Paulińska- uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Adamowskiego w Gorzędowie.

Młodym poetom serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że ten konkurs rozpocznie serię sukcesów poetyckich, bo, analizując dzieła naszych twórców, z całą pewnością można odnieść wrażenie, że ujawniają głęboką wrażliwość płynącą z głębi ich serc.

Wszyscy nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu, otrzymają podziękowanie za promowanie poezji.

Nagrody, które ufundował Wójt Gminy Gorzkowice Pan Alojzy Włodarczyk, wkrótce zostaną dostarczone laureatom.

Organizatorzy konkursu: p. Justyna Święcicka, p. Beata Żak, p. Małgorzata Szulc;