Rok szkolny 2019/2020
25 czerwca 2020 r. uczniowie klas ósmych pożegnali Szkołę Podstawową w Gorzkowicach. Było to  wyjątkowe zakończenie roku szkolnego  – pierwszy raz bez uroczystej akademii, gości, rodziców, młodszych kolegów. Zachowując szczególne środki ostrożność (maseczki, odpowiednia odległość), absolwenci  poszczególnych klas o wyznaczonych godzinach  zgromadzili się na hali gimnastycznej.  Dyrektor szkoły pan Arkadiusz Krasoń pożegnał ósmoklasistów, podziękował im za wytrwałą pracę  i  zaangażowanie.  Następnie wychowawcy wręczyli uczniom świadectwa i  nagrody książkowe za najlepsze wyniki w nauce. Każdy z absolwentów  otrzymał również pamiątkową tarczę  i maskotkę. Nauczyciele,  żegnając wychowanków, jeszcze raz przypomnieli  zasady bezpieczeństwa w czasie wakacyjnych wędrówek  i zabaw.
Życzymy naszym ósmoklasistom spełnienia marzeń, obrania właściwej drogi w życiu i osiągnięcia zamierzonego celu.