Rok szkolny 2019/2020

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy ważny test wiedzy w życiu uczniów, od wyników którego zależeć będą ich dalsze losy. Tegoroczny egzamin jest niewątpliwie wyjątkowy. Pandemia i związane z nią obostrzenia spowodowały zmianę jego terminu z kwietnia na czerwiec, przygotowano też specjalne zalecenia, których przestrzeganie ma zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

Dzisiaj, 16 czerwca, uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego, w środę zmierzą się z matematyką, a w czwartek - z językiem obcym.

Życzymy naszym Uczniom jak najwyższych wyników, które umożliwią im kontynuację nauki w wybranych szkołach średnich.