Rok szkolny 2019/2020

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata.

DBI 2020 odbywa się pod hasłem : ”Działajmy razem!”.

Jak co roku Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach włączyła się do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.

11 lutego 2020 roku, w związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu, odbyły się apele szkolne dla młodszej i starszej grupy wiekowej. Aspirant sztabowy pan Krzysztof Kaczmarek z Komisariatu Policji w Gorzkowicach przekazał najważniejsze informacje na temat zagrożeń i ochrony przed niebezpieczeństwami w Internecie. Uczniowie obejrzeli prezentacje i filmy o problemie przemocy rówieśniczej w sieci. Nawet pozornie błahe sytuacje, wobec powszechnej dostępności kompromitujących materiałów, szybkości ich rozpowszechniania, trudności usunięcia z sieci oraz rangi, jaką młodzi ludzie nadają swojemu internetowemu wizerunkowi, potrafią być dla nich bardzo dotkliwe. Należy pamiętać, że w przeciwdziałaniu cyberprzemocy bardzo ważną rolę pełni najbliższe otoczenie dziecka.

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji.

Jedną z i inicjatyw w ramach promowania akcji DBI   w naszej szkole był udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – profilaktycznej „Nie hejtuję – reaguję” realizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W klasach I – III oraz IV-VI zostały przeprowadzone zajęcia mające na celu uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w Internecie oraz poznanie metod radzenia sobie z hejtem. Po przeprowadzonych zajęciach został ogłoszony konkurs na najlepszy plakat zwracający uwagę na problem cyberprzemocy.

Autorzy najlepszych prac otrzymali dyplomy i nagrody:

- Szymon Adamczyk i Oskar Kordyzon – kl.2a,

- Jakub Wieczorek – kl.6a.

W konkursie informatycznym na projekt w środowisku Scratch „Bezpieczeństwo w Internecie” nagrody otrzymali :

- I miejsce – Dawid Wachecki – kl. 8b,

- II miejsce -Maciej Pająk – kl.6d,

- III miejsce – Izabela Gadecka – kl. 8a.