Rok szkolny 2019/2020

W ramach udziału w „Programie dla szkół” w klasie czwartej Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach odbyły się zajęcia mające na celu propagowanie wśród uczniów zasad zdrowego żywienia. Pani Halina Wawrzyńczak przeprowadziła lekcję, podczas której uczniowie dowiedzieli się z jakich składników odżywczych składają się spożywane przez nich produkty i jaki mają one wpływ na organizm, a także poznali zasady zdrowego odżywania się. Na podstawie zdobytej podczas zajęć wiedzy uczniowie wspólnie rozwiązywali zadania oraz zbudowali piramidę żywieniową. Dzięki ciekawej i obrazowej formie zajęć uczniowie z łatwością będą mogli stosować zdobytą wiedzę w praktyce. Na zakończenie zajęć wszyscy otrzymali mleko i soki dostarczane do szkoły w ramach „Programu dla szkół”.