Rok szkolny 2019/2020

W ramach udziału w „Programie dla szkół” w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach odbyły się zajęcia mające na celu propagowanie wśród najmłodszych zasad zdrowego żywienia. Pani Magdalena Fila przeprowadziła lekcję na temat „Wybieram zdrowie”, której celem było nauczenie dzieci rozróżniania żywności zdrowej i żywności niezdrowej. Uczniowie dowiedzieli się między innymi dlaczego należy się zdrowo odżywiać, jakie są tego korzyści i jakie są skutki nieprawidłowego odżywiania oraz jak wybierać zdrowe produkty. Spośród przygotowanych do lekcji produktów dzieci miały wybrać zdrową i niezdrową żywność. Uczniowie podzielili je na dwie grupy i uzasadnili swój wybór. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali mleko i owoce dostarczane do szkoły w ramach „Programu dla szkół”.