Rok szkolny 2019/2020

10 grudnia - to data uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka. Prawa człowieka są podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju. Stwierdzenie, że ktoś ma prawa oznacza, iż osoba ta ma również obowiązek przestrzegania tych praw wobec innych. Jeden z artykułów Konwencji o Prawach Dziecka, przygotowanej przez ONZ w 1989 r. mówi, że państwo ma obowiązek zapoznać dzieci z ich prawami.

Z tego ważnego powodu, uczniowie Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach mieli możliwość obejrzenia ciekawego przedstawienia dotyczącego ich praw. Po krótkiej prezentacji głos zabrał dyrektor szkoły - pan Arkadiusz Krasoń zwracając uwagę zebranych na prawa, ale przypomniał także, aby nie zapominali o swoich obowiązkach.

Część artystyczna przygotowana została przez uczniów należących do koła teatralnego oraz koła wokalnego pod kierunkiem opiekunów tych grup.