Rok szkolny 2019/2020

Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

Wychowywać dziecko to znaczy prowadzić je do pełni człowieczeństwa. A człowieczeństwo to znaczy właśnie życie w służbie najwyższych ludzkich wartości - dobra, prawdy, wolności, sprawiedliwości, pokoju; to znaczy wychować dziecko do służby człowiekowi, do służby społeczeństwu”

                                         ks. Mieczysław Maliński

Wrażliwość na potrzeby innych, empatia, zaangażowanie się w bezinteresowną pomoc, to tylko kilka jakże ważnych elementów wychowania dzieci, szczególnie dziś. W dobie rozwoju technologii oraz wręcz, rzec by można, zaniku więzi międzyludzkich uwrażliwienie młodego człowieka na potrzeby innych, uczenie dostrzegania tych potrzeb staje się ogromnym wyzwaniem każdego rodzica, nauczyciela, wychowawcy. Tym bardziej istotne staje się pomaganie tym najmniejszym, tym najbardziej pokrzywdzonym na poziomie lokalnej społeczności. Nie trudno odnaleźć potrzebujących w całym kraju, wręcz świecie, nie trudno po prostu wykonać przelew i czasem szybko zapomnieć. Trudno jednak dostrzec tych potrzebujących wokół nas, tak blisko, ale i daleko, bo często cierpiących w ciszy, z pokorą. Kiedy pomocy potrzebuje tak mała istotka jak Weronika Cygan, nikt nie ma wątpliwości, że trzeba działać. Szybko, razem, z impetem i bez względu na wszystko. Bo nikt nie czaruje tak uśmiechem, jak ta Mała Dama i nikt tak nie kradnie serc.

Odpowiadając na potrzebę wychowania młodych ludzi na ludzi wrażliwych, empatycznych, zawsze gotowych do pomocy, ale przede wszystkim odpowiadając na potrzebę pomocy dla Weroniki Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach podjęła się całej serii zaplanowanych działań mających na celu wsparcie finansowe dla Weroniki. Znalazły się tu Kiermasz Taniej Książki, Kiermasz Ozdób i Kart Świątecznych, pokazy filmowe oraz Kawiarenka Mikołajkowa.

Uczniowie wraz z nauczycielami naszej szkoły przygotowali kiermasz książek. Podzielili się swoimi zbiorami, przynieśli książki małe i duże, te ulubione i często „zaczytane”. Opiekę nad kiermaszem sprawowali opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu, Szkolnego Koła Caritas, nauczyciele świetlicy szkolnej. Kiermasz trwał ponad tydzień, bo książek, filmów DVD i maskotek uzbierało się bardzo wiele, a i zainteresowanie uczniów okazało się bardzo duże. Kolejnym działaniem był kiermasz ozdób świątecznych i stroików. Odbył się on przed zebraniami z rodzicami we wtorek 26 listopada 2019. Rodzice podziwiali piękne stroiki oraz karty świąteczne wykonane przez uczniów pod opieką nauczycieli świetlicy. Do zakupu zachęcali członkowie Kół Wolontariatu oraz Caritas. Kiermasz cieszył się ogromnym zainteresowaniem, ale kilka stroików i kart zostawiliśmy, aby je wystawić na Bazarku dla Weroniki na Facebooku. Chcemy pochwalić się, jak zdolni i wrażliwi uczniowie znajdują się pod naszą opieką.

Jeszcze zostało nam w zanadrzu kilka ciekawych pomysłów typu kino popołudniowe czy Mikołajkowe Ciasteczko, ale dopiero po zakończeniu wszystkich działań odbędzie się podsumowanie całej akcji.

Obecnie cieszymy się, że nasza pomoc okazuje się skuteczna, a nasza młodzież wrażliwa i otwarta na innych ludzi.

Zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach oraz do wsparcia Weroniki.

Pomaganie daje przecież ogromną satysfakcję, a nie wymaga od nas zbyt wiele, tylko trochę czasu, uwagi i pomysłów. Pamiętajmy, że dobro zawsze wraca.