Rok szkolny 2019/2020

       Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach była organizatorem II Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Poezja jesienna”. Wzięli w nim udział uczniowie ze Szkół Podstawowych: w Gorzędowie, w Łękach Szlacheckich, w Kamieńsku, w Krzemieniewicach, w Niechcicach, w Tomawie, w Gorzkowicach.

       Celem konkursu było:

- rozwijanie zdolności recytatorskich,

- zainteresowanie uczniów poezją,

- prezentacja umiejętności uczniów,

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

       Prezentacje oceniała Komisja konkursowa w składzie:

- p. Arkadiusz Krasoń,

- p. Małgorzata Gadecka,

-p. Anna Maniecka,

-p. Justyna Święcicka.

       Jury biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- pamięciowe opanowanie tekstu,

- dobór repertuaru,

- interpretację utworu,

- kulturę słowa,

- ogólny wyraz artystyczny,

przyznało nagrody i wyróżnienia.

 

I miejsce zajął Nikodem Smolarek uczeń Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich,

II miejsce zajął Stanisław Gnyp uczeń Szkoły Podstawowej w Gorzędowie,

III miejsce zajęła Kinga Wieczorek uczennica Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach.

Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Sikorska uczennica Szkoły Podstawowej w Kamieńsku, Weronika Skrobek uczennica Szkoły Podstawowej w Niechcicach, Maria Tręda uczennica Szkoły Podstawowej w Trzepnicy.

Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach dostała Zuzanna Woźniakowska uczennica Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach.

Nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu otrzymali podziękowania od Dyrektora Szkoły p. Arkadiusza Krasonia.