Rok szkolny 2019/2020

Informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach przystąpiła do projektu:

Fonoholizm – hit czy kit? – skala zagrożenia dla Powiatu Piotrkowskiego”

Projekt przede wszystkim będzie stanowił nowoczesną formę wskazania młodym ludziom jak racjonalnie korzystać z telefonu komórkowego oraz jak zapobiegać niekontrolowanemu ich używaniu poprzez odnalezienie alternatywy – w aktywnym trybie spędzania wolnego czasu.

W projekcie będą mieli możliwość uczestniczyć również rodzice.