Rok szkolny 2019/2020

podzikowanie

    

Te słowa pełne wdzięczności Dyrektor Szkoły kieruje do wychowawców klas Vb i Vd i Rodziców w podziękowaniu za pomoc w pomalowaniu sal klasowych.

Każda pomoc jest dla szkoły wielkim wsparciem. Głęboko wierzymy, że dobra współpraca między szkołą a Rodzicami w dalszym ciągu będzie opierać się na wzajemnej życzliwości, pomocy i zrozumieniu.

 

 

                                                                                                                                                                                                               Dyrektor szkoły – Arkadiusz Krasoń