Rok szkolny 2019/2020

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach odbyła się uroczystość promująca głośne czytanie dzieciom. W tym roku dla najmłodszych uczniów naszej szkoły fragmenty książek „Hej, zagrajcie siarczyście” Izabeli Klebańskiej i „Tatulczyk Moniuszko” Katarzyny Huzar-Czub czytali: Rodzice, Dyrektor Biblioteki Gminnej i Domu Kultury, Dyrektor Szkoły, Wicedyrektorzy Szkoły.

Dzięki wysłuchanym tekstom dzieci poznały biografię Stanisława Moniuszki – Patrona Roku 2019. Uroczystości towarzyszyła oprawa muzyczna i plastyczna.

Głośne czytanie dzieciom jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości. Lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Kto nie czyta, nie nadąży za zmianami we współczesnym świecie. Czytanie chroni przed uzależnieniem od telewizji i komputerów. Czytanie jest dobrą alternatywą dla fałszywych wartości masowej kultury. Wspólne czytanie może bardzo pomagać w wychowaniu dziecka. Przestając dziecku głośno czytać w początkach nauki szkolnej, pozbawiamy je wielkiej szansy na rozwój języka i umiejętności rozumienia świata.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w promowanie głośnego czytania dzieciom.