Rok szkolny 2019/2020

HARMONOGRAM PRZYWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Obowiązuje od dnia 3  września 2019 r.

p.Wiesław Krakowiak

Przywozy:

7:10  Kotków, Krosno, Krosno Huby, Marianek                                       

          Krzemieniewice – SP Krzemieniewice

           Kol.Plucice , Plucice, Kol. Bujniczki  (6-latki, SP)


p. Piotr Potęga

Przywozy:

7:10  Daniszewice, Cieszanowice                                     SP                                

7:35  Szczepanowice,  wieś Bujnice ,                               SP

          Bujnice ZR  

8:10  Daniszewice, Cieszanowice                                                               

            Szczepanowice, wieś  Bujnice                                5, 6-latki,   SP

            Bujnice Z R       

Odwozy:

13:00  Daniszewice, Cieszanowice,                                              SP                   

            Szczepanowice, Bujnice, wieś Bujnice

13:45   Daniszewice, Cieszanowice,                                                5,6-latki, SP

            Szczepanowice, w.  Bujnice

            Bujnice Z R       

14:30  Bujniczki                    SP                                                                                                                                                                                                                                                        

14:45  Daniszewice, Cieszanowice                                                                

            Szczepanowice, Bujnice ,w.  Bujnice                                                                      

             Bujnice Z R                                                                             SP

15:20 Daniszewice, Cieszanowice                                                               

            Szczepanowice, Bujnice ,w.  Bujnice                                                                       

             Bujnice Z R                                                                          SP           


p. Stanisław Baliński

Przywozy:

6:55  Gorzkowiczki                                                                                            SP

7:15  Sobaków,-,,Parcela”, Sobakówek, Czerno, Porosło                   SP                                                                                                                                                                                          

7:45  Gościnna                                                                                                    6-latki, SP

8:10  Sobaków,-,,Parcela”,  Sobakówek, Czerno,  Porosło,                               6-latki, SP

          Gorzkowiczki                                                                                   

Odwozy:

13:00  do drogi na Bukowinę -6-latki                                                                SP         

           Gorzkowiczki, Sobakówek, Sobaków,-,,Parcela”                              

            Czerno, Porosło

13:45  Gorzkowiczki, Sobakówek, Sobaków,-,,Parcela”                              

            Czerno, Porosło                                                                                      6-latki,   SP

14:30  Gościnna                                                                                                 SP

14:45 Grabostów, Żuchowice                                                                            SP         

15:20  Gorzkowiczki, Sobakówek, Sobaków                                                    SP                             


p. Sławomir Wewiura

Przywozy:

6:55 Bujniczki                                                                                        6-latki,SP

7:15   Ryszardów( k.kapliczki), Szczukocice                  5, 6- latki, SP

7:40  Grabostów, Żuchowice                                                                  SP

8:10  Grabostów, Żuchowice                                                                  5, 6 - latki, SP

Odwozy:

13:00  Bujniczki,Plucice, Ryszardów(k.kapliczki), Szczukocice                5,6-latki,   SP

            Kol. Plucice

13:40  Grabostów, Żuchowice                                                                       5, 6 - latki, SP

14:10  Kol. Bujniczki, Plucice,  Kol. Plucice,                                        SP

          Krzemieniewice, Krosno, Krosno Huby, Marianek, Kotków 

15:20  Kol. Bujniczki, Plucice, Kol. Plucice, Szczukocice                                                      

           Krzemieniewice, Krosno, Krosno Huby, Marianek, Kotków,               SP

 

 

 

Organizatorzy: Łódzki Dom Kultury Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego i Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Gorzkowice serdecznie zapraszają dzieci w wieku 7-14 lat do udziału w projekcie artystycznym pn. „Żywe obrazy czyli jak zainteresować dzieci twórczością Stanisława Moniuszki”.

Projekt polega na kreowaniu żywych obrazów czyli rekonstrukcji scen z opery „Halka” i  „Straszny Dwór”, tworzonych przez uczestników projektu, przedstawiających postawą, ubiorem i mimiką  wybrane fragmenty dzieł Stanisława Moniuszki. Poszczególne sceny zostaną sfotografowane,  a następnie zamieszczone w kalendarzu na 2020r., który zostanie zaprojektowany i wydrukowany, a następnie rozpowszechniony wśród  czytelników i użytkowników Biblioteki i Domu Kultury. W ramach projektu odbędzie się  6  warsztatów artystycznych oraz impreza finałowa. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z twórczością Stanisława Moniuszki, a następnie stworzą projekty  teł do oper „Halka” i „Straszny Dwór”. Gotowe projekty zostaną  przeniesione na płótna.  Przestrzenne elementy scen zostaną wykonane  z wykorzystaniem konstrukcji drewnianej, tektury i papieru oraz gliny samoutwardzalnej. Po ustawieniu scenografii dzieci wcielą się w role bohaterów oper i będą pozować do zdjęć wykonywanych podczas profesjonalnej sesji fotograficznej.

Projekt dofinansowano ze środków  Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt realizowany będzie partnerstwie z Gminą Gorzkowice, Szkołą Podstawową  im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach oraz Zespołem Pieśni i Tańca Gorzkowice.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy w Bibliotece Publicznej w Gorzkowicach - tel. 44 6818101

Ilość miejsc ograniczona, o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwsze warsztaty odbędą się już we wtorek, 3 września 2019r. o godz. 17.00 w Domu Kultury w Gorzkowicach.

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach

2 września 2019 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Podczas krótkiej uroczystości głos zabrali dyrektor szkoły pan Arkadiusz Krasoń oraz wójt gminy Gorzkowice pan Alojzy Włodarczyk, którzy powitali wszystkich uczniów i rodziców oraz pracowników szkoły, życząc im wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. Ponadto dyrektor poinformował że od 1 września w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach obowiązki wicedyrektora będą pełniły pani Katarzyna Kowalska i nowo powołana pani Agnieszka Chycka.