Rok Szkolny 2018/2019

W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” uczennice klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach działające w Szkolnym Kole Wolontariatu, przedstawiły dzieciom z klas pierwszych oraz z Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach inscenizację wierszy na temat bezpieczeństwa.

Scenki dotyczyły bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach np. gdy zostajemy sami w domu, lub kiedy ktoś nieznajomy zaczepia nas na ulicy, a także internetowej netykiety i sygnalizacji świetlnej. Następnie odbył się konkurs, w którym dzieci miały za zadanie odpowiadać na pytania związane z tematem przedstawienia. Nagrodą za poprawne odpowiedzi były zakładki do książek.

Na zakończenie życzyliśmy wszystkim dzieciom słonecznych i bezpiecznych wakacji.