Rok Szkolny 2018/2019

Dnia 28 maja 2019r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach odbył się konkurs leksykalno- gramatyczny z języka angielskiego dla klas czwartych.
Celem konkursu było poszerzanie wiedzy o języku angielskim, rozwijanie w uczniach wiary we własne możliwości językowe, motywowanie do samodzielnej pracy nad doskonaleniem sprawności językowych oraz wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów.

W konkursie wzięło udział 40 uczniów z klas czwartych.
Wyniki konkursu:

I miejsce – Mikołaj Miler - klasa 4 c - 94%

II miejsce – Miłosz Miler – klasa 4 c - 92%

III miejsce – Miłosz Maroszek – klasa 4 b- 88%

III miejsce – Wiktor Grobelniak – klasa 4 c - 88%

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy !!!