Rok Szkolny 2018/2019
     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "Wielka Zbiórka Książek 2019" organizowanej przez Fundację Zaczytani org.
Celem akcji jest tworzenie bibliotek dla dzieci i dorosłych w placówkach medycznych i socjalnych, w miejscach gdzie książka nabiera niezwykłej mocy.
Owocem zbiórki przeprowadzonej w naszej szkole są 382 książki, które już dostarczyliśmy do magazynu centralnego w Warszawie.
     Dziękujemy za wrażliwość i bezinteresowność wszystkim, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu i zachęcamy do współpracy w przyszłym roku szkolnym.
     Organizatorem akcji na terenie szkoły było Szkolne Koło Wolontariat.