Rok Szkolny 2018/2019

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”, która odbyła się w dniach 24 - 25 września 2018 w Łodzi na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego reprezentowana była przez Panią Justynę Święcicką i Pana Tomasza Filipczaka.


Celami konferencji było m.in.
przegląd i ocena stanu badań kultury czytelniczej dzieci i młodzieży na początku XXI w.
przegląd i ocena stanu badań dotyczących wpływu mediów na kształtowanie kultury czytelniczej młodego pokolenia
dyskusja nad konkurencyjnością mediów wobec książki
przegląd współczesnych technologii pod kątem możliwości ich wykorzystania do rozbudzania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych
przegląd praktyk bibliotek różnych typów w zakresie promocji książki i czytelnictwa
przegląd aktualnego stanu i możliwości w zakresie aranżacji wnętrz bibliotecznych pod kątem wykorzystania do działań kulturalnych i oświatowych w środowisku dzieci i młodzieży
przegląd pomysłów i doświadczeń środowiska bibliotekarzy w zakresie wykorzystania Internetu do rozbudzania zainteresowań czytelniczych
Mieliśmy możliwość wysłuchania mnóstwa interesujących referatów polskich i zagranicznych uczonych oraz wziąć udział w wybranych warsztatach. 
Za udział w konferencji otrzymaliśmy książki oraz materiały edukacyjne, które zostały już wpisane do księgi inwentarzowej i czekają na czytelników.