Rok Szkolny 2018/2019

W środę 19 czerwca 2019r w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. W uroczystości udział wzięli uczniowie klas 1-8, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas również p. Alojzy Włodarczyk wójt gminy Gorzkowice, ks. Ryszard Bryłka proboszcz parafii Gorzkowice, p. Zdzisława Szulc Dyrektor Placówek Oświatowych w Gorzkowicach, p. Małgorzata Gadecka Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Gorzkowicach, p. Agnieszka Korzela przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach.

Podczas uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców wraz z Dyrekcją szkoły wręczyli podziękowania dla Przyjaciół Szkoły: p. Radosławowi Palejowi- przedstawicielowi firmy Consolis,p.Krzysztofowi Mroczkowskiemu,p. Gabrieli Maczugowskiej, p. Magdalenie i Tomaszowi Kaźmierskim, p. Ewie i Tomaszowi Mirek, p. Aleksandrze Kurpiel, p. Pauli Trzebińskiej, p. Izabeli i Romanowi Bartosiewiczom.

Wójt Gminy Gorzkowice p. Alojzy Włodarczyk wręczył p. L. Słodkowicz, p. E. Turkowskiej, p. G. Bąblowi i p. R. Ziembie Nagrodę Wójta.

W tym roku po raz pierwszy żegnaliśmy uczniów klas ósmych.W części oficjalnej wręczono nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce i działalności na rzecz szkoły i środowiska..Na szczególne wyróżnienie zasłużyli: Julia Krasoń, Ada Jureńczyk, Maria Dolot oraz Oliwia Zawada. Na akademii uczniom klas 4-8, którzy przez cały rok solidnie pracowali pan Dyrektor wręczył nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Na zakończenie uroczystości uczniowie klas 8 przedstawili krótką część artystyczną żegnając Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, pracowników szkoły oraz młodszych kolegów i koleżanki.

Po ceremonii uczniowie udali się do sal, gdzie z rąk wychowawców otrzymali świadectwa.

Wszystkim życzymy udanych wakacji.

Uroczystość przygotowali: p. L. Słodkowicz, p. M. Czabańska, p. R. Ziemba, p. E. Turkowska, p. M. Siewierski, p. M. Cimcioch.

17 czerwca 2019 r w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach odbył się apel, którego tematem było bezpieczeństwo podczas zbliżających się wakacji. Zaproszony na spotkanie starszy posterunkowy p. Krzysztof Kaczmarek, opowiedział uczniom o zagrożeniach czyhających na nich podczas wypoczynku oraz o tym, jak samemu zadbać o własne bezpieczeństwo. Pan przypomniał dzieciom zasady bezpieczeństwa podczas prac w gospodarstwach domowych, nad zbiornikami wodnymi, czy też poruszając się po ulicach i poboczu. Policjant podkreślił, że najlepszym sposobem na bezpieczne wakacje jest zachowanie rozsądku i troska o bezpieczeństwo własne i innych. Na zakończenie życzył dzieciom wspaniałych wakacji, wielu niezapomnianych chwil i bezpiecznego powrotu we wrześniu w szkolne mury.

Po prelekcji policjanta głos zabrał dyrektor szkoły p. Arkadiusz Krasoń, który wręczył uczniom nagrody za działalność w organizacjach na rzecz szkoły, za 100% frekwencję oraz za udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach.

W dniach od 3 – 12 czerwca 2019 r. Samorząd Uczniowski SP im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach wraz z p. Marleną Radojewską-Pechta zachęcali uczniów do włączenia się w akcję charytatywną. Akcja miała na celu zbiórkę artykułów kosmetycznych dla podopiecznych Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wysoka 24/26.

W trakcie akcji udało nam się pozyskać wiele środków użytku codziennego: środków czystości, artykułów higienicznych, kosmetycznych- przede wszystkim produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

14 czerwca 2019r.opiekunka Samorządu Uczniowskiego i koordynatorka akcji osobiście przekazała zebrane dary na ręce Dyrektora Domu Dziecka Pani Zofii Kuchty. Wizyta w Domu Dziecka i czas spędzonyz małymi podopiecznymi był czasem refleksji i zastanowienia się nad własnym życiem, nad tym co posiadamy, a nie zawsze doceniamy. Wyjazd przysporzył wiele refleksji, ale przede wszystkim dodał energii i chęci do niesienia pomocy innym.

Za przyniesione artykuły w imieniu dzieci z Domu Dziecka serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że kolejne akcje charytatywne będą również  wspierane przez uczniów i rodziców naszej szkoły.       

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM ZA WSPARCIE.

Dzięki naszemu zaangażowaniu i Waszej hojności

na pewno jakieś dziecięce buzie się ucieszą.

         

Opiekun SU- Marlena Radojewska- Pechta

W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” uczennice klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach działające w Szkolnym Kole Wolontariatu, przedstawiły dzieciom z klas pierwszych oraz z Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach inscenizację wierszy na temat bezpieczeństwa.

Scenki dotyczyły bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach np. gdy zostajemy sami w domu, lub kiedy ktoś nieznajomy zaczepia nas na ulicy, a także internetowej netykiety i sygnalizacji świetlnej. Następnie odbył się konkurs, w którym dzieci miały za zadanie odpowiadać na pytania związane z tematem przedstawienia. Nagrodą za poprawne odpowiedzi były zakładki do książek.

Na zakończenie życzyliśmy wszystkim dzieciom słonecznych i bezpiecznych wakacji.