Rok Szkolny 2018/2019

17 czerwca 2019 r w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach odbył się apel, którego tematem było bezpieczeństwo podczas zbliżających się wakacji. Zaproszony na spotkanie starszy posterunkowy p. Krzysztof Kaczmarek, opowiedział uczniom o zagrożeniach czyhających na nich podczas wypoczynku oraz o tym, jak samemu zadbać o własne bezpieczeństwo. Pan przypomniał dzieciom zasady bezpieczeństwa podczas prac w gospodarstwach domowych, nad zbiornikami wodnymi, czy też poruszając się po ulicach i poboczu. Policjant podkreślił, że najlepszym sposobem na bezpieczne wakacje jest zachowanie rozsądku i troska o bezpieczeństwo własne i innych. Na zakończenie życzył dzieciom wspaniałych wakacji, wielu niezapomnianych chwil i bezpiecznego powrotu we wrześniu w szkolne mury.

Po prelekcji policjanta głos zabrał dyrektor szkoły p. Arkadiusz Krasoń, który wręczył uczniom nagrody za działalność w organizacjach na rzecz szkoły, za 100% frekwencję oraz za udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” uczennice klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach działające w Szkolnym Kole Wolontariatu, przedstawiły dzieciom z klas pierwszych oraz z Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach inscenizację wierszy na temat bezpieczeństwa.

Scenki dotyczyły bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach np. gdy zostajemy sami w domu, lub kiedy ktoś nieznajomy zaczepia nas na ulicy, a także internetowej netykiety i sygnalizacji świetlnej. Następnie odbył się konkurs, w którym dzieci miały za zadanie odpowiadać na pytania związane z tematem przedstawienia. Nagrodą za poprawne odpowiedzi były zakładki do książek.

Na zakończenie życzyliśmy wszystkim dzieciom słonecznych i bezpiecznych wakacji.

W dniach od 3 – 12 czerwca 2019 r. Samorząd Uczniowski SP im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach wraz z p. Marleną Radojewską-Pechta zachęcali uczniów do włączenia się w akcję charytatywną. Akcja miała na celu zbiórkę artykułów kosmetycznych dla podopiecznych Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wysoka 24/26.

W trakcie akcji udało nam się pozyskać wiele środków użytku codziennego: środków czystości, artykułów higienicznych, kosmetycznych- przede wszystkim produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

14 czerwca 2019r.opiekunka Samorządu Uczniowskiego i koordynatorka akcji osobiście przekazała zebrane dary na ręce Dyrektora Domu Dziecka Pani Zofii Kuchty. Wizyta w Domu Dziecka i czas spędzonyz małymi podopiecznymi był czasem refleksji i zastanowienia się nad własnym życiem, nad tym co posiadamy, a nie zawsze doceniamy. Wyjazd przysporzył wiele refleksji, ale przede wszystkim dodał energii i chęci do niesienia pomocy innym.

Za przyniesione artykuły w imieniu dzieci z Domu Dziecka serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że kolejne akcje charytatywne będą również  wspierane przez uczniów i rodziców naszej szkoły.       

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM ZA WSPARCIE.

Dzięki naszemu zaangażowaniu i Waszej hojności

na pewno jakieś dziecięce buzie się ucieszą.

         

Opiekun SU- Marlena Radojewska- Pechta

Dnia 28 maja 2019r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach odbył się konkurs leksykalno- gramatyczny z języka angielskiego dla klas czwartych.
Celem konkursu było poszerzanie wiedzy o języku angielskim, rozwijanie w uczniach wiary we własne możliwości językowe, motywowanie do samodzielnej pracy nad doskonaleniem sprawności językowych oraz wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów.

W konkursie wzięło udział 40 uczniów z klas czwartych.
Wyniki konkursu:

I miejsce – Mikołaj Miler - klasa 4 c - 94%

II miejsce – Miłosz Miler – klasa 4 c - 92%

III miejsce – Miłosz Maroszek – klasa 4 b- 88%

III miejsce – Wiktor Grobelniak – klasa 4 c - 88%

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy !!!