Rok szkolny 2017/2018

„Płynie Wisła płynie po polskiej krainie…” to hasło konkursu plastycznego organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Celem konkursu była pielęgnacja polskości i tradycji narodowej, rozwijanie u dzieci kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej.
Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach reprezentowało pięciu uczniów, którzy otrzymali za swoje prace upominki.