Rok szkolny 2017/2018

Odbywający się od kilku lat konkurs wiedzy mitologicznej „Z wizytą na Olimpie” znajduje swoje stałe miejsce w kalendarzu konkursów naszej szkoły. W tym roku zmagania piątoklasistów odbyły się 12 kwietnia 2018r. 
Uczestnicy konkursu sprawdzali swoje umiejętności wykorzystania wiedzy o mitach zdobytej na lekcjach języka polskiego.

Celem konkursu było: zainteresowanie uczniów tematyką mitologiczną i tradycjami kultury europejskiej, rozwijanie zainteresowań i rozwijanie twórczego myślenia i stosowanie wiedzy w praktycznym działaniu.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:
p.Tomasz Filipczak p. Lidia Słodkowicz i p. Renata Kluczyńska-Musiał , Ewa Rakowska-Kister

Pytania kontrolne przygotowała Renata Kluczyńska-Musiał
Wyróżnione osoby otrzymają nagrody książkowe na uroczystym apelu
na koniec roku szkolnego