Rok szkolny 2017/2018

W ramach XXVI Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich uczniowie Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach wykonali wiele ciekawych prac plastycznych pt. „Gramy z Sienkiewiczem – gra planszowa na podstawie powieści W pustyni w puszczy”.
Konkurs polegał na samodzielnym wykonaniu pracy w płaskiej formie plastycznej, w formacie A3 w technice malarskiej lub rysunkowej. Gra planszowa powinna była zawierać: planszę oraz zasady gry.

Celem konkursu było:
- zainteresowanie uczniów życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza,
- rozwijanie wrażliwości artystycznej, pasji, wyobraźni,
- pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
- popularyzacja czytelnictwa jako alternatywy wobec mediów społecznościowych.
Dwie prace zostały wysłane do organizatora, czyli Zespołu Szkól Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce 8 czerwca 2018 r. podczas Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich, w którym nasza szkoła po raz kolejny będzie brała udział.
Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej w piśmie do Dyrektora naszej szkoły zwraca się z prośbą o wsparcie zakupu pamiątek po naszym patronie.