Rok szkolny 2017/2018

„KrUlewna Śnieżka” Bohdana Butenki to odejście od klasycznej formuły słynnych bajek, a jednocześnie znakomity sposób na ich odświeżenie. Już sam niepokojący błąd ortograficzny w tytule i komunikat towarzyszący wydanej w 2008 roku książce autora, na podstawie której powstała adaptacja teatralna.

"KrUlewna Śnieżka” to rodzaj bajki na opak. Spektakl powstał na podstawie książki pod tym tytułem, napisanej przez znanego i uwielbianego przez kilka pokoleń czytelników ilustratora Bohdana Butenki, który dekonstruuje dotychczas znaną opowieść o Królewnie Śnieżce. W jego wersji bajki, Śnieżka jest raczej leniwą pannicą, która ma pewną kulinarną słabość, za którą dałaby się pokroić – jabłka. Natomiast uwielbiane przez dzieci krasnoludki, jako inne od wszystkich, uznane za brzydkie 
i niedorosłe zostają skazane przez panującego króla Niezgułę i miejscowego Szefa Policji na banicję do Dzikich Gór, gdzie mają wydobywać dla króla drogocenne kamienie, których…. w ogóle tam nie ma. Dnia 27 marca w Międzynarodowy Dzień Teatru, ten wspaniały spektakl obejrzeli uczniowie klas III b, III d i III e w Teatrze „Arlekin” w Łodzi. Po spektaklu uczniowie udali się na lekcję teatralną, która przybliżyła im pracę aktorów i całej obsługi scenicznej.
Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu i wizyty w teatrze sprawowali: p. M. Rawicka, p. L. Stanios, 
p. A. Librowska, p. A. Kubiak.