Rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach przystępuje do akcji VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, organizowanej w dniu 29 września 2017 roku pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!
Jest to akcja edukacyjna, odbywająca się zawsze w ostatni piątek września, która ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. W imprezie biorą udział szkoły z całego świata. Młodsi koledzy sprawdzają czy starsi mają utrwaloną tabliczkę mnożenia. Tworzą oni Komisje Egzaminacyjne lub Patrole Egzaminacyjne i przepytują starszych uczniów. Losują oni pytania egzaminacyjne, które muszą rozwiązać w 3 minuty. Egzaminy mogą mieć miejsce zarówno na przerwach jak i w czasie lekcji. Osoby, które poprawnie odpowiedzą na wszystkie zadania otrzymują odznakę eksperta tabliczki mnożenia.

Pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego są dobrym czasem na przypomnienie uczniom najważniejszych zasad bezpieczeństwa. Właśnie z tej okazji dyrektor szkoły p. Arkadiusz Krasoń odwiedził pierwszoklasistów. Podczas spotkań z najmłodszymi uczniami naszej szkoły, przekazał im odblaskowe zawieszki na tornistry.

Dnia 4 września 2017 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. Podczas krótkiej uroczystości głos zabrali: Dyrektor Szkoły Podstawowej p. A. Krasoń oraz Wójt Gminy Gorzkowice p. A. Włodarczyk, którzy w kilku słowach przywitali uczniów i rodziców, życząc im samych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Bezpieczeństwo w czasie drogi do i ze szkoły, dbanie o ład i porządek oraz pozostałe sprawy organizacyjne to główne tematy omówione na apelu, który miał miejsce 6 września 2017 roku w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach. Opiekunka Samorządu Uczniowskiego p. Izabela Jachimczak po przywitaniu zgromadzonych poprosiła uczniów o zachowanie zdrowego rozsądku w czasie zabaw podczas przerw międzylekcyjnych, ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa, podała terminy wydawania herbaty i obiadów na stołówce szkolnej, a przede wszystkim poinformowała starszą grupę wiekową o zbliżających się wyborach do SU. Życząc wszystkim uczniom wytrwałości w podejmowanych czynnościach, samych sukcesów oraz wspaniałych chwil opiekunka zakończyła apel.

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczynamy w poniedziałek 4.09.2017r. Jak co roku uroczystości szkolne poprzedzone będą Mszą Świętą, która zostanie odprawiona w naszym kościele parafialnym o godz. 8:00.