Rok szkolny 2016/2017

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Ziemi przygotowana przez p. Halinę Wawrzyńczak - nauczycielkę przyrody. W przedstawieniu wystąpili uczniowie
klasy Va: Julianna Fałek, Zuzanna Rakowiecka, Przemysław Niemczyk, Daria Janiec,Aleksandra Olczyk i Michał Gala, a także zespół wokalny klas I- VI prowadzony przez p. Renatę Ziembę - nauczycielkę muzyki.
Dyrektor szkoły mgr Arkadiusz Krasoń podziękował artystom za występ i wręczył nagrody oraz dyplomy za przeprowadzone konkursy przyrodniczo-ekologiczne.
Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze.