Rok szkolny 2020/2021

Jak co roku Kuratorium Oświaty w Łodzi przygotowało konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych.

Mimo trudności organizacyjnych związanych z trwającą nadal pandemią koronawirusa, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach licznie wzięli udział w etapach szkolnych konkursów z języka polskiego, historii, geografii, chemii, matematyki, fizyki, biologii oraz języka angielskiego i języka niemieckiego.

 

Odpowiednio przygotowane sale, zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz reżimu sanitarnego towarzyszyły uczestnikom konkursów od momentu wejścia w mury szkoły.

 

Uczniowie trudzili się nad rozwiązaniem zadań z poszczególnych przedmiotów pod opieką komisji konkursowych powołanych przez Dyrektora szkoły do etapu szkolnego.

 

Ambitni uczniowie brali udział nie tylko w jednym, ale nawet w kilku konkursach.

 

Wszyscy uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapów rejonowych, wezmą w nich udział w terminach określonych prze Kuratorium Oświaty.

Wszystkim uczniom gratulujemy zapału i chęci do pracy oraz zapraszamy do udziału w tego typu zmaganiach w kolejnym roku szkolnym.