Rok szkolny 2020/2021

Matematyka to królowa nauk i w myśl słów Arystotelesa „jest miarą wszystkiego”.

Umiejętności matematyczne potrzebne są praktycznie w każdej dziedzinie życia. I nie chodzi tylko o sprawność rachunkową, ale między innymi o pewną gotowość do podjęcia intelektualnego wyzwania, sporządzenia planu działań, analizę i logiczne rozumowanie czy formułowanie hipotez.

Uczniowie klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach z pewnością podjęli to wyzwanie. Licznie przystąpili do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, który odbył się 11 grudnia 2020r. Wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań i problemów matematycznych.

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie :

Zofia Gałązka

Oliwia Zawada

Jędrzej Rusin.

Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie i pogłębianie wiedzy poprzez uczestnictwo w konkursie i życzymy dalszych sukcesów.