Rok szkolny 2020/2021
"Młody poliglota" oraz "Mały poliglota" - to nazwy zajęć językowych odbywających się w ramach projektu unijnego 'Krok dalej- rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Gorzkowice'. Adresowane są do uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie sprawności językowej, sprawności komunikacyjnych z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnej oraz metody projektu, chcących poznać bliżej kraje anglojęzyczne, ich kulturę i obyczaje. Mają charakter zajęć rozszerzających wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole jak również ćwiczeń do egzaminu ósmoklasisty. Kurs prowadzony jest przez nauczycieli języka angielskiego: Krystynę Miastkowską, Jolantę Bednarską, Annę Pregiel, Lucynę Barańską oraz Renatę Gnyp.