Rok szkolny 2020/2021

Dnia 5 października 2020 roku w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach odbyło się Ślubowanie Uczniów Klas I. Wszystkie dzieci złożyły przysięgę na Sztandar Szkoły i zostały przyjęte w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach. Następnie Pan Dyrektor Arkadiusz Krasoń pasował każdego pierwszaka symbolicznym ołówkiem. Uczniowie otrzymali podarunki ufundowane przez Wójta Gminy Gorzkowice Pana Alojzego Włodarczyka. W końcowej części uroczystości wykonane zostały pamiątkowe zdjęcia.