Rok szkolny 2020/2021

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach językowych prowadzonych w ramach projektu unijnego „Krok dalej – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Gorzkowice. „Ich mag Deutsch” to kurs skierowany do uczniów klas szóstych. Ma on na celu zachęcenie do nauki języka naszych sąsiadów oraz „odczarowanie” mitu, że język niemiecki jest trudny i mało przyjemny.

Nasi uczniowie z ogromnym zaangażowaniem pracują podczas zajęć, chętnie korzystają z różnorodnych ćwiczeń, nowinek oraz pracują z użyciem narzędzi multimedialnych. Tematyka zajęć obejmuje zarówno wiadomości gramatyczne, leksykalne, ale i krajoznawcze i kulturoznawcze. Zajęcia prowadzone w małych grupach są tym bardziej atrakcyjne, że stwarzają każdemu uczniowi większe możliwości ćwiczenia komunikacji językowej, zadawania pytań, dopracowania interesujących go treści.

Pod czujnym okiem pań Ewy Turkowskiej oraz Magdaleny Ościk szlifują systematycznie swoje umiejętności językowe, bo znajomość języków obcych jest w dzisiejszych czasach kluczem do uzyskania w przyszłości lepszego wykształcenia.