Rok szkolny 2020/2021

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach uczestniczyli

w 27 akcji – lekcji Sprzątanie Świata pod hasłem :PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ.

W związku z pandemią nie sprzątaliśmy otoczenia szkoły lecz przeprowadziliśmy panel dyskusyjny nt sposobów ograniczania odpadów, roli ich segregacji, recyklingu i utylizacji, tak aby chronić otaczające środowisko przyrodnicze.

Uczniowie poznali także różne rodzaje plastiku, dowiedzieli się, który plastik jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia oraz jakie są międzynarodowe ich oznaczenia na opakowaniach: PET; HPDE; PVC;LPDE;PP; PS; INNE (np. PA;PC). Znajomość tych siedmiu głównych składników pomoże nam w dokonywaniu świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trosce o nasze zdrowie i środowisko.