Rok szkolny 2020/2021

Dnia 5 października 2020 roku w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach odbyło się Ślubowanie Uczniów Klas I. Wszystkie dzieci złożyły przysięgę na Sztandar Szkoły i zostały przyjęte w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach. Następnie Pan Dyrektor Arkadiusz Krasoń pasował każdego pierwszaka symbolicznym ołówkiem. Uczniowie otrzymali podarunki ufundowane przez Wójta Gminy Gorzkowice Pana Alojzego Włodarczyka. W końcowej części uroczystości wykonane zostały pamiątkowe zdjęcia.

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach językowych prowadzonych w ramach projektu unijnego „Krok dalej – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Gorzkowice. „Ich mag Deutsch” to kurs skierowany do uczniów klas szóstych. Ma on na celu zachęcenie do nauki języka naszych sąsiadów oraz „odczarowanie” mitu, że język niemiecki jest trudny i mało przyjemny.

Nasi uczniowie z ogromnym zaangażowaniem pracują podczas zajęć, chętnie korzystają z różnorodnych ćwiczeń, nowinek oraz pracują z użyciem narzędzi multimedialnych. Tematyka zajęć obejmuje zarówno wiadomości gramatyczne, leksykalne, ale i krajoznawcze i kulturoznawcze. Zajęcia prowadzone w małych grupach są tym bardziej atrakcyjne, że stwarzają każdemu uczniowi większe możliwości ćwiczenia komunikacji językowej, zadawania pytań, dopracowania interesujących go treści.

Pod czujnym okiem pań Ewy Turkowskiej oraz Magdaleny Ościk szlifują systematycznie swoje umiejętności językowe, bo znajomość języków obcych jest w dzisiejszych czasach kluczem do uzyskania w przyszłości lepszego wykształcenia.

 

Apelujemy o rozsądek, rozwagę i bezpieczne zachowanie na drodze!

Drodzy uczniowie, nadchodzi jesienna szaruga, dni stają się krótsze i szybko zapada zmrok. Pamiętajcie, aby bezpiecznie korzystać z przejść dla pieszych oraz poruszać się lewą stroną jezdni w przypadku braku chodnika. Przypominamy o obowiązku przechodzenia przez drogę w miejscach do tego wyznaczonych. Niezwykle ważne jest noszenie odblasków w jesienne dni, posiadanie jakiegokolwiek elementu odblaskowego zwiększa widoczność pieszego i rowerzysty na drodze! Uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły rowerem, powinni pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów oraz stosowaniu się do znaków drogowych. Przejeżdżając rowerem przez ulicę można korzystać z przejść dla pieszych, ale wówczas należy zsiąść z roweru i przeprowadzić go bezpiecznie na drugą stronę ulicy. Nie zapominajcie również o zachowaniu ostrożności na parkingu szkolnym, poruszajcie się powoli, do autobusu wsiadajcie spokojnie oraz oczekujcie we wskazanym miejscu. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo na drodze!

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach uczestniczyli

w 27 akcji – lekcji Sprzątanie Świata pod hasłem :PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ.

W związku z pandemią nie sprzątaliśmy otoczenia szkoły lecz przeprowadziliśmy panel dyskusyjny nt sposobów ograniczania odpadów, roli ich segregacji, recyklingu i utylizacji, tak aby chronić otaczające środowisko przyrodnicze.

Uczniowie poznali także różne rodzaje plastiku, dowiedzieli się, który plastik jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia oraz jakie są międzynarodowe ich oznaczenia na opakowaniach: PET; HPDE; PVC;LPDE;PP; PS; INNE (np. PA;PC). Znajomość tych siedmiu głównych składników pomoże nam w dokonywaniu świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trosce o nasze zdrowie i środowisko.