Rok szkolny 2020/2021

W czasie przerwy świątecznej oraz ferii zimowych pracownicy obsługi i kuchni szkolnej Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach malowali korytarze szkolne, lamperię klatek schodowych, a także stołówkę szkolną. Dzięki ich pracy oraz zaangażowaniu uczniowie po powrocie do szkoły mogą cieszyć się nowymi, odnowionymi wnętrzami.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia od Samorządu Uczniowskiego

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia, które kieruje do Dyrekcji Szkoły, całego Grona Pedagogicznego, Pracowników Szkoły, Uczniów i ich Rodziców oraz wszystkich osób związanych z naszą szkołą.

Życzymy zdrowych, spokojnych, prawdziwie radosnych, magicznych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych uśmiechu, ciepła i wdzięczności. Niech Nowy 2021 Rok przyniesie dużo pozytywnej energii oraz daje siłę do realizacji marzeń, o które warto walczyć i nadziei, bez której nie da się żyć.

Matematyka to królowa nauk i w myśl słów Arystotelesa „jest miarą wszystkiego”.

Umiejętności matematyczne potrzebne są praktycznie w każdej dziedzinie życia. I nie chodzi tylko o sprawność rachunkową, ale między innymi o pewną gotowość do podjęcia intelektualnego wyzwania, sporządzenia planu działań, analizę i logiczne rozumowanie czy formułowanie hipotez.

Uczniowie klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach z pewnością podjęli to wyzwanie. Licznie przystąpili do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, który odbył się 11 grudnia 2020r. Wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań i problemów matematycznych.

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie :

Zofia Gałązka

Oliwia Zawada

Jędrzej Rusin.

Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie i pogłębianie wiedzy poprzez uczestnictwo w konkursie i życzymy dalszych sukcesów.

Jak co roku Kuratorium Oświaty w Łodzi przygotowało konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych.

Mimo trudności organizacyjnych związanych z trwającą nadal pandemią koronawirusa, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach licznie wzięli udział w etapach szkolnych konkursów z języka polskiego, historii, geografii, chemii, matematyki, fizyki, biologii oraz języka angielskiego i języka niemieckiego.

 

Odpowiednio przygotowane sale, zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz reżimu sanitarnego towarzyszyły uczestnikom konkursów od momentu wejścia w mury szkoły.

 

Uczniowie trudzili się nad rozwiązaniem zadań z poszczególnych przedmiotów pod opieką komisji konkursowych powołanych przez Dyrektora szkoły do etapu szkolnego.

 

Ambitni uczniowie brali udział nie tylko w jednym, ale nawet w kilku konkursach.

 

Wszyscy uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapów rejonowych, wezmą w nich udział w terminach określonych prze Kuratorium Oświaty.

Wszystkim uczniom gratulujemy zapału i chęci do pracy oraz zapraszamy do udziału w tego typu zmaganiach w kolejnym roku szkolnym.

9 grudnia 2020 r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach odbył się Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii dla uczniów klas siódmych i ósmych. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i wdrażanie uczniów do samokształcenia. Dziękujemy uczniom naszej szkoły za zaangażowanie i pogłębianie wiedzy przez uczestnictwo w konkursie.