Aktualności

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach uczestniczyli

w 27 akcji – lekcji Sprzątanie Świata pod hasłem :PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ.

W związku z pandemią nie sprzątaliśmy otoczenia szkoły lecz przeprowadziliśmy panel dyskusyjny nt sposobów ograniczania odpadów, roli ich segregacji, recyklingu i utylizacji, tak aby chronić otaczające środowisko przyrodnicze.

Uczniowie poznali także różne rodzaje plastiku, dowiedzieli się, który plastik jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia oraz jakie są międzynarodowe ich oznaczenia na opakowaniach: PET; HPDE; PVC;LPDE;PP; PS; INNE (np. PA;PC). Znajomość tych siedmiu głównych składników pomoże nam w dokonywaniu świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trosce o nasze zdrowie i środowisko.

Informujemy, że z dniem 7 września 2020r. ruszyła rekrutacja uzupełniająca uczniów do udziału w projekcie „Krok dalej – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Gorzkowice”

Formularz rekrutacyjny w formie papierowej należy pobrać oraz złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 11 września 2020r.

 

W załączeniu regulamin.

Regulamin projektu dla ucznia

Plakat

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach w dniu 1 września 2020 odbędzie się o godzinie 9 00 w następującym porządku :

  1. Klasy pierwsze spotkanie z wychowawcami klas oraz dyrekcją szkoły w Sali gimnastycznej wejście bezpośrednio na salę od boiska sportowego „ORLIK”
  2. Klasy czwarte spotkanie z wychowawcami klas oraz dyrekcją szkoły w stołówce szkolnej wejście przez łącznik z halą sportową od ulicy Kościelnej
  3. Klasy szóste i siódme spotkanie z wychowawcami klas oraz dyrekcją szkoły w hali sportowej wejście od strony parkingu za halą .
  4. Pozostali uczniowie spotkania w salach przypisanych do klas w ubiegłym roku szkolnym z wychowawcą klasy .

W związku z zaleceniami inspekcji sanitarnej i wytycznymi MEN oraz brakiem możliwości zachowania dystansu społecznego miedzy osobami dorosłymi na terenie szkoły, proszę aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły i pozostali na zewnątrz budynków, podczas spotkań uczniów z wychowawcami klas .Wyjątkiem w tym dniu tylko pozostają rodzice dzieci klas pierwszych którzy mogą wejść na spotkanie w Sali gimnastycznej ze swoimi dziećmi.

Proszę wszystkich rodziców o zrozumienie trudnej sytuacji i zastosowanie się do powyższej prośby .

Szerszą i pełną informację o pracy szkoły w nowym roku szkolnym zamieszczę Państwu poprzez dziennik elektroniczny .

Dyrektor Szkoły

Arkadiusz Krasoń